Róż czy czerń?

4 sierpnia 2023

W biurowej kuchni Dynamix było już kilka dyskusji, ale jeszcze nie wyklarowały się ostateczne wyniki rywalizacji… Na co stawiacie - #teamBarbie czy #teamOppenheimer?

W międzyczasie pozostajemy przy bezpiecznej oryginalnej wersji - #teamAurum :)